Повітрянодесантна підготовка. Спеціальність “Організація повітрянодесантної підготовки”

Титульний лист ВОС 021300

1. Програма навчальної дисципліни:

2. Робоча програма:

3. Тематичний план:

4. Інформаційно-методичне забезпечення:

5. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів:

6. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки:

6.1 ДЕК 021300

6.2 ККР 021300

6.3

7. Навчально – методичні матеріали (НММ):

7.1 Тема№1

7.2 Тема№2

7.3 Тема№3

7.4 Тема№4

7.5 Тема№5

7.6 Тема№6

7.7 Тема№7

7.8 Тема№8

7.9 Тема№9

7.10 Тема№10

7.11 Тема№11

7.12 Тема№12

7.13 Тема№13

7.14 Тема№14

 

Основне завдання дисципліни тактика підрозділів ВДВ