Основи військового управління 2022-2023н.р.

1. Програма навчальної дисципліни: 

2. Робоча програма:

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки:

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

Основне завдання дисципліни ОСНОВИ ВІЙСЬКОВОГО УПРАВЛІННЯ