БУДОВА БОЙОВИХ МАШИН

ОРГАНІЗАЦІЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Програма навчальної дисципліни: 

2. Робоча програма:   

РПНД БЕБТО 341000 22-23-н.р.

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

 

 

 

 

Основне завдання дисципліни