Організація та методика роботи з особовим складом 2019-2020н.р.

1. Програма навчальної дисципліни:    

ОМРОС основи в.дисципл —                             

2. Робоча програма:   

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

  1. Тема 1
  2. Тема 2
  3. Тема 3
  4. Тема 4
  5. Тема 5
  6. Тема 6

 

Основне завдання дисципліни – ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ вивчити з громадянами, які проходять військову підготовку, основи правових знань з питань військового будівництва в Україні, юридичну відповідальність військовослужбовців та норм міжнародного гуманітарного права, основи психології особистості воїна та військового колективу, організацію процесу виховання, національно-патріотичної підготовки та інформаційного забезпечення в підрозділі, психотравмуючі фактори сучасного бою, шляхи подолання страху та його наслідків; формувати у них навички роботи з особовим складом та проведення занять з національно-патріотичної підготовки, морально-психологічну готовність до виконання завдань під час підготовки та ведення різних видів бою, профілактики і надання психологічної самодопомоги при виникненні емоційної напруженості; розвивати у тих, хто навчається, творче мислення та організаційні здібності, які забезпечують якісне виконання завдань підрозділів.