Організація та методика роботи з особовим складом

ОМРОС основи в.дисципл —1. Програма навчальної дисципліни:                                   

2. Робоча програма:   

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

 

Основне завдання дисципліни  ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА РОБОТИ З ОСОБОВИМ СКЛАДОМ