Список молодих учених

Кафедра військової підготовки

Лелека Віталій Миколайович, 1984 року народження.

2001 студент Миколаївський державний університет ім.В.О.Сухомлинського.

2006 року закінчив з відзнакою Миколаївський державний університет ім.В.О.Сухомлинського і отримав повну вищу освіту за спеціальністю – «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура і допризовна підготовка». Кваліфікація за дипломом – «Вчитель фізичної культури, допризовної підготовки і валеології, організатор туристичної роботи».

Військова освіта: військова підготовка на кафедрі військової підготовки при МДУ ім.В.О.Сухомлинського (на сьогодні старший лейтенант запасу).

˗ з 2006 року викладач кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського;

˗ з 2006 року аспірант Київського національний педагогічний університету ім.М.П.Драгоманова;

˗ з 2011 року – старший викладач кафедри військової підготовки Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського;

˗ з 2011 року – доцент кафедри спортивних дисциплін МНУ імені В.О. Сухомлинського;

З 2011 року – кандидат педагогічних наук.

Тема дисертації «Методика навчання фізичної культури майбутніх учителів з початкової військової підготовки» захистив 2011 року у спеціалізованій вченій раді Волинського національного університету імені Лесі Українки за спеціальністю – «теорія та методика навчання (фізична культура, основи здоров’я)». Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Дубогай О.Д.

˗ з 2012 року – покладено виконання обов’язків завідувача кафедри спортивних дисциплін МНУ імені В.О.Сухомлинського;

˗ з 2013 року переведений на посаду доцента кафедри військової підготовки МНУ імені В.О.Сухомлинського;

˗ з 2013 року – прийнятий на посаду доцента кафедри спорту МНУ імені В.О.Сухомлинського.

2015 року отримав атестат доцента кафедри спорту.

3 2015 року заступник завідуючого кафедри військової підготовки з наукової роботи МНУ ім. В.О.Сухомлинського, доцент.

Сферою наукових інтересів здобувача є:

«Національно-патріотичне виховання дітей та молоді в умовах модернізацій них змін в Україні»

«Теорія та практика формування патріотичної особистості майбутнього учителя з предмету «Захист Вітчизни»

«Професійна компетентність вчителів з предмету «Захист Вітчизни»

«Військово-патріотичне виховання молоді в освітньо-виховному просторі університету»

«Оптимізація підготовки спортсменів циклічних видів спорту на різних етапах спортивного удосконалення»

Має 45 публікацій, з них 22 наукового (16 у фахових виданнях) та 23 навчально-методичного характеру.

З 2016 року регіональний науковий консультант Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, щодо обласного освітнього проекту створення військово-спортивних майданчиків для підвищення рівня ефективності занять з предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни».

2016 за сумісництвом вчитель предмету «Захист Вітчизни» ЗОШ №44.

2017 за сумісництвом вчитель предмету «Захист Вітчизни» Миколаївський класичний ліцей.

Член комісії «Вчитель року» з предмету «Захист Вітчизни».

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

З 2017 голова робочої групи у Міністерстві освіти і науки України з розробки навчальної програми для учнів 10-11 класів (для навчальних закладів загальної середньої освіти) із предмету «Захист Вітчизни» (рівень стандарту), відповідно до наказу №451 Міністерства освіти і науки України від 22.03.2017 р. (Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407).

Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації – 11 років у тому числі у МНУ імені В.О.Сухомлинського – 11 років.

За плідну науково-педагогічну діяльність нагороджувався грамотами: управління освіти і науки облдержадміністрації.

Працює до сьогодні.