Теорія та методика проведення навчально-польових зборів (занять) в ЗОШ

1. Програма навчальної дисципліни:                                   

2. Робоча програма:   

Робоча програма ТМП НПЗ 2018

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):