Військово-прикладні види спорту та методика проведення

1. Програма навчальної дисципліни:     

2. Робоча програма: 

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

2. Варіанти контрольних робіт

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

Тема 1:

Методична розробка з теми №1 .

Тема 2:

Методична розробка з теми №2

Тема 3:

Методична розробка з теми № 3

Тема №4:

Методична розробка з теми 4

. .