Методична робота

Вересень 2021р.

Завдання для контролю

Контроль за самостійною роботою

Жовтень 2021р.

Завдання для контролю

Листопад  2021р.