Військова топографія 2019-2020

1. Програма навчальної дисципліни: 

ПНД_ВТ_2020-2021 

2. Робоча програма:

РПНД_ВТ_2020-21

3. Тематичний план:

3. Тематичний план_2019-2020 н.р.

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки:

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

Кривошеєв, Приходько_Військова топографія_2010

Тема 1 Орієнтування

Т 1.1

Т 1.3

Т 1.5

Т 1.6

Тема 1_МР

Опис місцевості

Тема 2 Топографічні карти

Т 2.1

Т 2.3

Т 2.4

Т 2.5

Тема 2_МР

Тема 3 Використання карт, схем командирами

Т 3.1

Т 3.3

Тема 3_МР

Дидактичне забезпечення

Дидактичне забезпечення СР_2019-2020

Основне завдання дисципліни Військова топографія