Воєнна історія 2021-2022н.р.

1. Програма навчальної дисципліни:

2. Робоча програма:

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки:

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

Основне завдання дисципліни Воєнна історія є:

– формування та еволюції військового мистецтва від часів Київської Русі до наших днів;

– розширення й поглиблення у студентів знань з історії України взагалі та військової зокрема;

– виховання почуття самовідданості, національної гідності, патріотизму та формування національної історичної свідомості;