2.2.ДШВ. Воєнна історія України

1. Програма навчальної дисципліни:

 

2. Робоча програма:

РПНД Воєнна історія 22-23-н.р

3. Тематичний план:

Тематичний план Військова історія

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки:

ІМЗ_

ДЗ СР

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

Тема 1.1 (лекція)

Тема 1.2 (семінар), 1.3. (самостіна)

Тема 2.1 (лекція)

Тема 2.2 (семінар), 2.3 (самостійна)

Тема 3 (лекція)

Тема 4 (лекція)

Тема 4.2 (семінар), 4.3 (самостійна)

Основне завдання дисципліни Воєнна історія є:

– формування та еволюції військового мистецтва від часів Київської Русі до наших днів;

– розширення й поглиблення у студентів знань з історії України взагалі та військової зокрема;

– виховання почуття самовідданості, національної гідності, патріотизму та формування національної історичної свідомості;