Тактика підрозділів ДШВ

1. Програма навчальної дисципліни:

2. Робоча програма:   

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

Електронні підручники: