Таблиці та матеріали за результатами роботи НПП кафедри військової підготовки за останні 5 років(2016-2020р.р.) Додатки 5,6 згідно наказу ректора №42 від 04.02.2021р.