3.1. Управління повсякденною діяльністю підрозділів

1.Програма навчальної дисципліни:

ПНД

2.Робоча програма:

РПНД УПДП 22-23-н.р