УПРАВЛІННЯ ПОВСЯКДЕННОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДРОЗДІЛІВ

1.Програма навчальної дисципліни:

ПНД

2.Робоча програма:

РПНД УПДП 22-23-н.р