Статути ЗС України та їх практичне застосування (у т.ч. стройова підготовка)

1. Програма навчальної дисципліни:     

2. Робоча програма:   

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

     Підсумковий тест за тему:

 

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

Статути:

Тема 1:

Тема 2:

Тема 3:

Тема 4:

Тема 5:

Тема 6:

6. Дидактичне забезпечення самостійної роботи:

 

Основне завдання дисципліни Статути ЗСУ та їх практичне застосування (у т.ч. стройова підготовка)