1.1. Статути Збройних Сил України та стройова підготовка

1. Програма навчальної дисципліни:     

ПНД Статути 22-23 н.р.

2. Робоча програма:   

РПНД СТАТУТИ 22-23-н.р

3. Тематичний план:

4. Пакет ККР для перевірки знань за напрямом підготовки: 

     Підсумковий тест за тему:

5. Навчально – методичні матеріали (НММ):

Статути:

Тема 1:

Тема 2:

Тема 3:

Тема 4:

Тема 5:

Тема 6:

6. Дидактичне забезпечення самостійної роботи:

Основне завдання дисципліни Статути ЗСУ та їх практичне застосування (у т.ч. стройова підготовка)